Karta över Malta

När man tittar på en karta över Malta kommer man att se hur landet framförallt är indelat i tre olika öar. Det är öarna Malta, Gozo och Comino där Malta är huvudön och Gozo är den andra ön som är bebodd i landet. Comino är inte bebodd utan har enbart ett hotell byggt för att klara av turister, det finns inga andra fast boenden på ön.

När man ser Malta inser man fort att det är ett väldigt litet land och både till själva ytan men även om man tittar på befolkningen som enbart är på en dryg halv miljon invånare. Som följd av sin storlek är Malta även det landet inom EU som är mest tätbefolkat.

Något man kan förstå när man ser en karta över Malta där man snabbt ser att landet inte är speciellt stort och att flera av städerna är ihop byggda utan några ordentliga ytor mellan sig. Detta gör att Malta inte har speciellt mycket natur då det helt enkelt inte finns någon större plats för det.

Då landet inte är speciellt stort är en stor del av den tillgängliga marken bebyggd och använd och det saknas helt och hållet något som en svensk skulle kalla för skog. Även om det finns grönare områden på Malta så är det inte många sådana då de allra flesta träden sågades ner för hundratals år sedan och få har tillkommit sedan dess.

Malta är ett av EU:s minsta länder

När man jämför olika länder inom EU så kommer man snabbt att se att Malta verkligen inte hör till några av de större länderna. Till ytan är Malta väldigt litet och en stor del av ytan är dessutom inte speciellt anpassad för att rymma skog och mark.

När man även ser hur litet Malta är så förstår man att en naturlig utveckling hade varit att bygga husen på höjden och det är något man har börjat med även om det inte alls finns lika många höghus som man annars kunnat förvänta sig. Detta beror på att det helt enkelt inte funnits någon anledning tidigare att bygga på höjden för att befolkningen helt enkelt inte har rättfärdigat detta. Något som faktiskt har gjort att det är först på senare år som man har börjat med detta.

Malta är som sagt ett väldigt litet land inom EU och det går inte att komma undan från det faktumet när man reser runt på antingen huvudön Malta eller Gozo.

Karta över Malta

Något man inser när man tittar på en karta över Malta är att det finns gott ortsnamn som kan vara svåra att uttala och framförallt att ortsnamnen kan kännas igen av den som befunnits sig i ett land där man talar arabiska. Detta beror på att flera av ortsnamnen har sin grund i att maltesiskan är ett språk med rötter i arabiskan.

Det här kan ibland göra det svårt för en besökare att få hjälp att nå rätt destination då lokalbefolkningen inte alltid förstår vilken ort det är man egentligen menar. Därför kan ett tips vara att skriva ortsnamnet istället.